Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BOŽINOVSKI

Prezime Božinovski ima svoje korijene u slavenskom imenu Božin, koje je izvedeno od riječi "božji" što znači "božji" ili "pripadajući Bogu". Prezime Božinovski se može prevesti kao "pripadajući Božinu