Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BOŽINIĆ

Prezime Božinić ima duboko ukorijenjeno značenje koje je povezano s religijom i božanskim. Ovo prezime može se pronaći u Hrvatskoj i nekim drugim slavenskim zemljama, a njegovo porijeklo seže u davnu