Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Božidar

Ime Božidar je muško ime koje se koristi u hrvatskoj kulturi. Ime se sastoji od dvije riječi, "Boži" i "dar", što znači "dar od Boga". Božidar je ime koje ima pozitivno značenje i često se koristi kao