Zanimljivosti

Kako je nastala rimska mitologija

Poput svih ostalih naroda koji su pripadali u pretkršćanske europske kulture, Rimljani su se smatrali polietničkim narodom koji je tada štovao više božanstva. Kako je nastala rimska mitologija i od če

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Boginja

Boginje su bile prisutne u mitologiji mnogih kultura i civilizacija, a njihova imena su često bila povezana s njihovim karakteristikama i funkcijama. Mnoga imena boginja imaju korijene u drevnim jezic