Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BOT

Značenje i porijeklo prezimena BOT: Odakle potječe?Prezime Bot se često može čuti u Hrvatskoj, ali i u drugim dijelovima svijeta, što upućuje na to da je riječ o prezimenu koje ima dugu povijest. Pr