Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BOSNAR

Prezime Bosnar jedno je od najčešćih prezimena u Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj. Značenje ovog prezimena ima korijene u povijesti ovih prostora, a njegovo porijeklo seže u daleku prošlost.Pr