Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BOSILJKOV

Prezime Bosiljkov predstavlja jedno od mnogih prezimena koja se mogu naći u hrvatskoj i srpskoj kulturi. Ime Bosiljkov je nastalo od muškog imena Bosiljka, koje je tradicionalno bilo popularno u regij