Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TUZLAK

Prezime Tuzlak je jedno od najčešćih prezimena u Bosni i Hercegovini. Riječ je o prezimenu koje se najviše veže za grad Tuzlu, što je i razumljivo budući da prezime upućuje na nekoga tko je porijeklom