Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BOSJAK

Značenje i porijeklo prezimena BOSJAK: Odakle potječe?Prezime Bosjak prilično je često u Hrvatskoj, a posebno u sjevernom dijelu zemlje. No, odakle to prezime potječe i što ono zapravo znači?Prema

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BOSANČIĆ

Prezime Bosančić, kao i svako drugo prezime, ima svoju priču i porijeklo. Ovo prezime je specifično za područje Bosne i Hercegovine, a prema nekim spisima, najviše ga ima u općini Tuzla.Postoje raz