Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena LUKAVAC

Prezime Lukavac je jedno od češćih prezimena u Bosni i Hercegovini. Njegovo značenje i porijeklo su tema mnogih rasprava i pretpostavki. Prema nekim izvorima, prezime Lukavac potječe od imena mjesta L

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SARAJLIJA

Značenje i porijeklo prezimena SARAJLIJA: Povezanost s gradom SarajevomPrezime Sarajlija može se povezati s gradom Sarajevom, glavnim gradom Bosne i Hercegovine. Ovo prezime ima značenje koje se mož