Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BOSAK

Prezime Bosak ubraja se u skupinu prezimena koja su nastala iz prirodnih pojava i zemljopisnih obilježja. Ovo prezime dolazi iz poljskog jezika, a u hrvatskom govornom području prisutno je u manjem br