Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BORTIEK

Prezime Bortiek pojavljuje se u mnogim dijelovima svijeta, no najčešće se povezuje s područjem Srednje Europe. Porijeklo prezimena Bortiek je nesigurno, no pretpostavlja se da je riječ o staroj njemač