Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BOROVIČKA

Prezime BOROVIČKA je jedno od popularnijih prezimena u Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj i drugim zemljama srednje i istočne Europe. Prezime se sastoji od dva dijela: "borovi" koji dolazi od riječi "bor" št