Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BOROVEC

Prezime Borovec, jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj koje se najviše pojavljuje u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, posebno u Međimurju te okolici Čakovca i Varaždina. No, odakle potječe ovo prezime te