Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BOROVČIĆ KURIR

Prezime Borovčić Kurir sastoji se od dvaju dijelova koji su međusobno povezani. Prvi dio prezimena, Borovčić, ima veze s obradom drveta, dok drugi dio, Kurir, asocira na poštanske poslove.Prezime Bo