Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BOROVEČKI

Prezime Borovečki ima svoje korijene u hrvatskom jeziku te se sastoji od dviju riječi - "bor" i "večki". Riječ "bor" se odnosi na borovu šumu, dok se "večki" odnosi na nešto što se nalazi u blizini. D