Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Punan

Ime Punan znači "ljudi iz šume" i nosi duboko povezivanje s prirodom. Punani su narod koji živi u unutrašnjosti Bornea, u Indoneziji i Maleziji. Ovaj narod ima bogatu tradiciju i kulturu koja se temel