Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Bora

Bora je ime koje se često spominje u Hrvatskoj, ali i u drugim zemljama. Ime Bora je muško ime koje je prilično popularno, a značenje mu je "borovina". Ovo ime ima slavensko porijeklo i često se povez