Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BONAZZA

Prezimena su važan dio našeg identiteta i često su povezana s našom poviješću, kulturom i porijeklom. Jedno od takvih prezimena je Bonazza. U ovom članku istražujemo značenje i porijeklo prezimena Bon