Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BOLFAN

Prezime Bolfan spada u skupinu slavenskih prezimena. Prema nekim izvorima, porijeklo prezimena Bolfan može se pratiti sve do 15. stoljeća. Prezime se prvi put spominje u slovenskom kraju Plešivica, ne