Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BOJ

Prezime BOJ je vrlo rijetko prezime koje se može pronaći u Hrvatskoj i u nekim drugim zemljama, poput Slovenije i Srbije. Prezime BOJ ima zanimljivo porijeklo koje seže u daleku prošlost.Prema jedno