Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BÖHM

Prezime BÖHM potječe iz Njemačke, a značenje riječi Böhm u prijevodu znači Čeh. Prezime je nastalo od nadimka koji su dobili ljudi koji su došli iz Češke ili su imali neke veze s tom zemljom. Prezime