Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BOGUTOVAC

Prezime Bogutovac ima zanimljivo značenje koje je povezano s imenom Bogut. Ovo prezime ima svoje etimološko porijeklo koje seže u prošlost i nosi sa sobom određenu simboliku. U ovom odlomku ćemo istra