Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Bogoslav

Ime Bogoslav sastoji se od dvije riječi - "Bog" i "slav". "Bog" je riječ koja se odnosi na Boga, a "slav" znači "slava". Dakle, ime Bogoslav može se prevesti kao "slava Bogu".Ovo ime ima dugu povij