Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Bogoboj

Ime Bogoboj sastoji se od dvije riječi: "bog" i "boj". Riječ "bog" označava vrhovno biće, a "boj" označava borbu ili rat. Stoga se ime Bogoboj može prevesti kao "borac za Boga" ili "borac za vjeru". O