Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BOČKINAC

Prezime Bočkinac pripada skupini prezimena koja su nastala od nadimaka, a sam nadimak Bočkinac potječe od riječi "bočka". "Bočka" je izraz za vrč ili bocu, a u širem smislu se odnosi na predmete koji