Financije

Pozajmica na zaštićeni račun

Pozajmica na zaštićeni račun je vrsta kredita koja se može dobiti uz zaloge koje se nalaze na vašem osobnom računu. Ovaj oblik kredita omogućuje vam da dobijete novac brzo i bez potencijalnih problema