Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BLANUŠA

Prezime Blanuša je relativno rijetko prezime, ali se ipak može pronaći u Hrvatskoj. Ime Blanuša ima svoje korijene u srednjovjekovnom razdoblju, a prema nekim izvorima, prezime je nastalo od imena Bla