Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BLANDA

Prezime Blanda ima zanimljivo značenje i porijeklo koje seže u povijest. Ova obiteljska oznaka može se pronaći u različitim dijelovima svijeta, ali je najčešća u Italiji. Prezime Blanda ima latinsko p