Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Blagica

Ime Blagica je žensko ime koje ima svoje korijene u južnoslavenskim zemljama. Ovo ime se sastoji od dvije riječi: "blag" i sufiksa "-ica". Riječ "blag" na hrvatskom jeziku znači "blag, dobar, nježan,