Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Blagota

Ime Blagota je muško ime koje se sastoji od dvije riječi - "blag" i "ota". Riječ "blag" dolazi od staroslavenske riječi "blagъ", što znači "dobro". S druge strane, "ota" je sufiks koji se koristi za s

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Blagica

Ime Blagica je žensko ime koje ima svoje korijene u južnoslavenskim zemljama. Ovo ime se sastoji od dvije riječi: "blag" i sufiksa "-ica". Riječ "blag" na hrvatskom jeziku znači "blag, dobar, nježan,