Zanimljivosti

Psalam 67 - 67. poglavlje

Psalam 67 je jedan od mnogih psalama u Bibliji koji pozivaju na molitvu i širenje Božje riječi. Ovaj psalam se nalazi u 67. poglavlju Biblije i predstavlja molitvu za Božji blagoslov, poziv na širenje