Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Blagomirka

Blagomirka je žensko ime koje se u Hrvatskoj i drugim zemljama Balkana koristi već dugi niz godina. Ime Blagomirka ima slavensko podrijetlo, a sastoji se od dvije riječi: "blago" i "mir". "Blago" se o