Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Blaginja

Blaginja je ime koje se može pronaći u hrvatskoj tradiciji, a koje ima svoje značenje i porijeklo. Ime Blaginja nije često, ali se često susreće u nekim dijelovima Hrvatske. Ovo ime je muškog roda i i