Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Blagina

Ime Blagina je jedno od rijetkih ženskih imena koje se koristi u Hrvatskoj. Ovo ime ima posebno značenje i porijeklo koje je duboko ukorijenjeno u hrvatskoj kulturi.Blagina je izvedeno od riječi "bl