Zanimljivosti

Kako je Bjelovar dobio ime

Bjelovar je grad koji je smješten u središnjoj Hrvatskoj. Ime Bjelovar ima svoje korijene u hrvatskom jeziku i povezano je s okolnostima koje su oblikovale regiju i grad. Najstariji tragovi naseljenos

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BJELOVARAC

Prezimena često nose sa sobom mnoge priče i simboliku, a prezime BJELOVARAC nije iznimka. Kao što samo prezime sugerira, ono je povezano s gradom Bjelovarom, ali ima i svoje značenje koje se može prot