Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BIUK

Prezime Biuk je jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj, posebice na području Istre i Dalmacije. Značenje ovog prezimena nije sasvim jasno, no pretpostavlja se da potječe od imena Bujak, koje je u prošl