Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BITUNJAC

Prezime Bitunjac pojavljuje se u Hrvatskoj i nekim drugim dijelovima Dalmacije, a njegovo porijeklo može se pratiti još u srednjem vijeku. Iako nema puno pisanih dokumenata koji bi ukazivali na njegov