Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BITENC

Prezime Bitenc je relativno rijetko prezime koje se nalazi uglavnom u Sloveniji, ali također može biti prisutno i u drugim slovenskim zajednicama diljem Europe i svijeta. Značenje prezimena Bitenc mož