Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BILOKAPIĆ

Prezime BILOKAPIĆ je jedno od najčešćih prezimena u Crnoj Gori, a u Hrvatskoj se najviše pojavljuje u Dalmaciji. Prezime je nastalo od riječi "bilo" koja u crnogorskom jeziku znači bijelo, a "kapija"