Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SMILJAN

Prezime Smiljan je relativno rijetko, ali ima značajnu povijest. Prema dostupnim podacima, prezime je nastalo u Hrvatskoj u kasnom srednjem vijeku, a ime Smiljan može se pratiti do slavenskih korijena