Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Biljana

Ime Biljana danas je vrlo popularno u zemljama bivše Jugoslavije, ali i u drugim slavenskim zemljama. No, što zapravo znači ovo ime i odakle potječe?Biljana je žensko ime koje je nastalo od riječi "