Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BILI

Prezime BILI u Hrvatskoj je vrlo rijetko, ali zanimljivo. Ovo prezime ima svoje korijene u starom hrvatskom jeziku, a njegovo značenje je povezano s prirodom.Prema nekim izvorima, prezime BILI potje