Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BILA

Prezime BILA je jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi oko 1.200 osoba s prezimenom BILA. Prezime BILA je uglavnom prisutno u sjeverozapadno