Zanimljivosti

Kako su nastale rase

Ljudska vrsta homo sapiensa je jedna jedinstvena, ali među narodima je puno razlika po boji kože, kose, očiju, obliku lubanje, lica, građi tijela, visini i mnogim drugim fizičkim karakteristikama. Bib