Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BIGUNAC

Prezimena su odraz našeg nasljeđa i korijena, a svako prezime nosi sa sobom određeno značenje i porijeklo. Među brojnim prezimenima koja su dio naše baštine, jedno zanimljivo prezime je BIGUNAC. U ovo