Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BIĆAN

Prezime Bićan je jedno od brojnih prezimena koja su karakteristična za područje Balkana, a posebno za Bosnu i Hercegovinu. S obzirom na to da su prezimena najčešće nastajala na temelju zanimanja ili o