Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Izraelo

Značenje i porijeklo imena Izraelo seže daleko u prošlost. Ime Izraelo može se pronaći u Bibliji i ima važno značenje u hebrejskoj kulturi. Prema Bibliji, Izraelo je ime koje je Bog dao Jakovu nakon d