Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BIBEROVIĆ

Prezime BIBEROVIĆ jedno je od brojnih prezimena koja se mogu naći u Hrvatskoj, posebno u Dalmaciji. Ime BIBEROVIĆ ima zanimljivo porijeklo i značenje koje će biti objašnjeno u ovom članku.Prezime BI