Tech

Što je nfc android beam

NFC (Near Field Communication) tehnologija omogućuje bežični prijenos podataka između uređaja na kratkim udaljenostima, obično do 10 centimetara. NFC tehnologija koristi elektromagnetske valove za pri